در تمنای زبان بیان؛ امکان های فرم خاطره نگاری داستانی برای ادبیات اسلامی
57 بازدید
محل نشر: سوره اندیشه » دی و بهمن 1391 - شماره 66 و 67 (2 صفحه - از 253 تا 254)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی