تعارضات و منابع تنش در مناسبات ایران و عراق پس از صدام
54 بازدید
محل نشر: مطالعات خاور میانه » بهار 1390 - شماره 64 (30 صفحه - از 67 تا 96)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام باعث تحولاتی نوین در عراق شد.نابودی‌ حزب بعث،قدرت‌گیری شیعیان،قومیت‌گرایی و نظام پارلمانی و دموکراسی رو به رشد مبتنی بر شرکت تمامی قومیت‌ها و طوایف موجود در روند قدرت عراق از خصوصیات آن است.تحولات ذکر شده بیش از همه باعث نزدیکی مراودات سیاسی ایران و عراق شد.با این حال،هنوز اختلافات سیا سی و ژئوپلیتیکی بین دو کشور که قسمتی از آن مربوط به قبل در زمان صدام و قسمتی از آن مربوط به ناامنی و حضور نیروهای بیگانه در عراق است،بین دو کشور وجود دارد.موضوع اصلی این مقاله، تبیین و بررسی منابع تنش و اختلافات دو کشور پس از سقوط صدام می‌باشد. کلیدواژه ها : ایران ،اختلافات ،تعارضات سیاسی-ژئوپلیتیکی‌