کشاورزی، گذرگاه استقلال و خودکفائی
55 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : جهاد ) 2 مرداد 1361 - شماره 36 (2 صفحه - از 14 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0